Objednávky

Informaci o voln�ch termínech naleznete na úvodní stránce.

Objednat ubytování můžete tak� p�es email nebo telefonicky - více v sekci kontakt.

Kontaktn� �daje

*Jm�no:
*P��jmen�:
*Telefon:
*E-mail:

Rezervace ubytov�n�

*Datum p��jezdu:
*Datum odjezdu:
*Po�et host�:
- z toho d�t� do 2 let:
- z toho d�t� od 2 do 10 let:
*Preferovan� ubytov�n�:
*Strava:

Dal�� po�adavky

 Dal�� informace:
*Protispamov� ochrana: 1+1 =